• Finance Department
  • Finance Department
  • Finance Department
  • Finance Department
LIST OF KIOSKS OF J&K CIRCLE (SSA-WISE)

Sl. No

SSA

SDCA

Name of Exchange (KIOSK)

View on Map

1

Jammu

Kathua

Chadwal

 

2

Jammu

Basohli

Banl

 

3

Jammu

Samba

Miran- Sahib

 

4

Jammu

Samba

Suchani

 

5

Jammu

Akhnoor

Sohal

 

6

Jammu

Jammu

Domana

 

7

Jammu

Jammu

Ambgrota

 

8

Jammu

Jammu

Kotbalwal

 

9

Jammu

Jammu

Marh

 

10

Jammu

Jammu

Shamachak

 

11

Jammu

Jammu

Sangrampur

 

12

Jammu

Jammu

Trilokpur

 

13

Jammu

Samba

Chakroi

 

14

Jammu

Samba

Dabliar

 

15

Jammu

Jammu

Raipur-Satwari

 

16

Jammu

Samba

Birpur

 

17

Jammu

Samba

Jakh

 

18

Jammu

Samba

Rehal

 

19

Jammu

Kathua

Koota

 

20

Jammu

Kathua

Ghagwal

 

21

Jammu

Basohli

Bhaddu

 

22

Jammu

Jammu

Sidhra

 

23

Jammu

Jammu

Jindrah

 

24

Jammu

Jammu

Dansal

 

25

Jammu

Jammu

Jajjar Kotli

 

26

Jammu

Akhnoor

Ganderwah

 

27

Jammu

Samba

Gho Brahmana

 

28

Jammu

Samba

Nandpur

 

29

Jammu

Samba

Pangdore

 

30

Jammu

Samba

Salehar

 

31

Jammu

Samba

Purmandal

 

32

Jammu

Jammu

Mandal

 

33

Jammu

Jammu

Gajansoo

 

34

Jammu

Basohli

Nagrotagujjroo

 

35

Jammu

Basohli

Mahanpur

 

36

Jammu

Kathua

Dayalachak

 

37

Srinagar

Drubgam

Drubgam

 

38

Srinagar

Imamsaheb

Imamsaheb

 

39

Srinagar

Kakapora

Kakapora

 

40

Srinagar

Bomthan

Bomthan

 

41

Srinagar

Ashmuqam

Ashmuqam

 

42

Srinagar

Boniyar

Boniyar

 

43

Srinagar

SinghPora

SinghPora

 

44

Srinagar

Wagoora

Wagoora

 

45

Srinagar

Trehgam

Treghgam

 

46

Srinagar

Kral Pora

Kral Pora

 

47

Srinagar

Manigam

Manigam

 

48

Srinagar

Narbal

Narbal

 

49

Srinagar

Rohama

Rohama

 

50

Srinagar

Watrigam

Watrigam

 

51

Leh

Nimoo

Nimoo

 

52

Leh

Lamayury

Lamayury

 

53

Leh

Karu

Karu

 

54

Leh

Nyoma

Nyoma

 

55

Leh

Khaltse

Khaltse

 

56

Leh

Pushkum

Pushkum

 

57

Leh

Wakha

Wakha

 

58

Leh

Chiktan

Chiktan

 

59

Leh

Thiksey

Thiksey

 

60

Leh

Sankoo

Sankoo

 

61

Leh

Nubra

Nubra

 

62

Leh

Paratapur

Paratapur

 

63

Leh

Drass

Drass

 

64

Rajouri

Bajabain

Bajabain

 

65

Rajouri

Bhawani

Bhawani

 

66

Rajouri

Chaniprat

Chaniprat

 

67

Rajouri

Chowkian

Chowkian

 

68

Rajouri

Triyat

Triyat

 

69

Udhampur

Battalballian

Battalballian

 

70

Udhampur

Manwal

Manwal

 

71

Udhampur

jyotipuram

jyotipuram

 

72

Udhampur

jyotipuram

jyotipuram